Comida chinesa

Un título desaxeitado
comida_chinesa_01
 
Elenco:
Rubén: X. A. PORTO “Josito”
Raquel: MÓNICA GARCÍA
Deseño cartel e fotografía: MIGUEL CASTRO
Maquillaxe e vestiario: PALOMA UCIEDA
Deseño luces: AFONSO CASTRO
Espazo escénico: AFONSO CASTRO
Deseño sonoro: RÓMULO SANJURJO e M. LADRÓN DE GUEVARA
Banda sonora: A CARICIA DA SERPE
Letra canción “Psiquiatría italiana”: LINO BRAXE
Técnico grabación: ARTURO KRESS
Actores/actrices vídeo:FERNANDO DACOSTA, BELÉN CONSTENLA, CÉSAR CAMBEIRO, SHEYLA FARIÑA, EVA SALINAS, ANDREA ESPIÑEIRA
Voz presentador: LINO BRAXE
Textos vídeo: CHARLES BAUDELEAIRE, ARIEL DORFMANN, LINO BRAXE
Realizador vídeo: JOSITO PORTO
Montaxe vídeo: MIGUEL CONDE
Axudante de dirección: SABELA AMADO ROJO
Produción executiva: ELENA BENITO
Tradución, adaptación e dirección: LINO BRAXE
Sinopse: Un violador e asasino en serie e a nai dunha das súas posibles vítimas xuntos nun apartamento. Ela foi a súa psiquiatra na prisión. El é o seu paciente favorito. Unha relación imposible e enfermiza. O amor e a vinganza. O desastre e a éxtase. A vida. A morte e a doncela ou O silencio dos cordeiros. Un traballo diferente para un actor e para unha actriz. Un autor novo. Para sempre un desafío. Un tema aínda nunca tratado no teatro feito en Galiza. Un combate dialéctico e físico a un só asalto.
 
      Nota de comezo: dado que a obra foi escrita en galego, pareceme absurdo facer una crítica en castelán; non obstante, non quero que ninguen deixe de lela por barreiras do idioma (e por respeto), co cal adxuntase una traducción de traductor autómatico no idioma nombrado.
     Nota de inicio: dado que la obra fue escrita en gallego, parecerme absurdo hacer una crítica en castellano; no obstante, no quiero que ninguen deje de leerla por barreras del idioma (y por respeto), con el cual adxuntase una traducción de traductor autómatico en el idioma nombrado.
     
      Antes de comezar quero dicir que estou moi ledo de poder facer a crítica dunha desas obras que vexo cando vou a Galicia, e das que sempre quixen falar neste espazo, ainda que ata agora non o puidera facer; e que se ben, non serán as grandes superproduccións de Madrid, eu aprendín a collerlles un gran cariño desde fai moito tempo, o cal aída conservo.
       Novamente, teatro de Adro presentanos a sua nova producción das cales xa levamos observado varias estes últimos anos e que soen contar con artistas moi coñecidos especialmente por selos protagonistas de boa parte das series da televisión de Galicia; así, poderíamos citar Binomio de Newton ou García (que eu sentín moito non poder ver); nesta ocasión chegan duas das estrelas da primeira serie desta televisión que por desgracia xa rematou (e en non moi boas condicións) que e Pratos combinados (non obstante, na actualidade ambos traballan noutros proxectos); eles son Mónica García e Josito Porto; que sen dubida atraerán a xente o teatro.
      Pero iso non será o único que atoparán, posto que a obra tamén paga a pena, porque aínda que a historia e moi predecible e volve outra vez a esas historias truculentas tan excesivamente frecuentes do teatro galego (que non parece saber falar doutra cousa que de crimes e violencia, o que é sen dúbida un dos seus maiores defectos), a obra en sí é interesante, xa que os dialogos e os monologos son moi bos e non deixan tempo pra aburrirse. Por outra parte, o título resulta do máis desaxeitado, porque non alcanza a resumir ou darlle un significado novo ou especial a obra, de feito, parece posto o chou.
      En todo esto colabora de forma eficaz unha dirección relativamente boa que aínda que mete algunhas cousas que non parecen acadar ningún significado e que parecen sobrar (como algúns dos videos que se puxeron, os cales por outra parte, son unha interesante innovación, e a sua boa utilización debe ser alabada.
      Non obstante, como xa dixen, esta historia depende moito dos dous únicos protagonistas, porque uns dialogos e monologos por moi bos que sexan, senon están nas mans de bos interpretes, dificilmente sairán adiante; pero neste caso consegueno amplamente, e os dous actores están simplemente brillantes nos seus papéis, especialmente Josito Porto que consegue conmover e deixarnos de pedra co seu monologo final no que fala de como se sente un asasino e no que, tal e como se dicía en Eva o desnudo (de Joseph L. Mankiewicz) hay "lume e música" no tempo en que dura, pois se pode sentir toda a forza do teatro. Mónica García, como xa dixen, está tamén moi ben, pero non chega as cotas do seu compañeiro pois este lle "rouba" as mellores esceas e as partes máis dramáticas (memorable tamén de Josito Porto, a interpretación do seu sufrimento durante o seu cautiverio); non obstante, e sinxelo recoñecer que sen unha compañeira coma ela, a sua interpretación perdería.
      En canto o resto da obra, non se consegue nada novo ou especial, a dirección de escea non pasa dos habituáis escenarios pobres e case carentes de imaxinación (isto tamén debe interpretarse no seu contexto, xa que ista é a obra duns actores e non de grandes efectos escenográficos) e o mesmo se podería dicir da música e as luces. O vestiario e un caso aparte, pois resulta moi agradable a vista. En parte todo isto debese, probablemente, o baixo presuposto da obra. 
      Non me queda senón recomendala a quen lle gusten os dramas e os bos textos teatráis; aínda que non lla recomendo en absoluto a quen non lle gusten os grandes dramas ou o excesivo dialogo.
 a17c2f1

Sinopsis: Un violador y asesino en serie y la madre de una de sus posibles víctimas juntos en un apartamento. Ella fue su psiquiatra en la prisión. Él es su paciente favorito. Una relación imposible y enfermiza. El amor y la venganza. El desastre y el éxtasis. La vida. La muerte y la doncella o El silencio de los corderos. Un trabajo diferente para un actor y para una actriz. Un autor nuevo. Para siempre un desafío. Un tema aún nunca tratado en el teatro hecho en Galiza. Un combate dialéctico y físico a un sólo asalto.
Antes de comenzar quiero decir que estoy muy alegre de poder hacer la crítica de una de esas obras que veo cuando voy a Galicia, y de las que siempre quise hablar en este espacio, ainda que hasta ahora no lo había podido hacer; y que si bien, no serán las grandes superproducciones de Madrid, yo aprendí la cogerles un gran cariño desde hace mucho tiempo, el cual aída conservo.
Nuevamente, teatro de Atrio presentarnos a sua nueva producción de las cales ya llevamos observado varios estos últimos años y que suenen contar con artistas muy conocidos especialmente por sellos protagonistas de buen parte de las series de la televisión de Galicia; así, poderíamos citar Binomio de Newton o García (que yo sentí mucho no poder ver); en esta ocasión llegan duas de las estrellas de la primera serie de esta televisión que por desgracia ya terminó (y en no muy buenas condiciones) que y Platos combinados (no obstante, en la actualidad ambos trabajan en otros proyectos); ellos son Mónica García y Josito Puerto; que sin duda atraerán la gente el teatro.
Pero eso no será el único que encontrarán, puesto que la obra también merece la pena, porque aunque la historia y muy predecible y vuelve otra vez a esas historias truculentas tan excesivamente frecuentes del teatro gallego (que no parece saber hablar de otra cosa que de crimenes y violencia, lo que es sin duda uno de sus mayores defectos), la obra en sí merece la pena, ya que los dialogos y los monologos son muy buenos y no dejan tiempo para aburrirse. Por otra parte, el título resulta del más inadecuado, porque no alcanza a resumir o darle un significado nuevo o especial la obra, de hecho, parece puesto el chou.
En todo esto colabora de forma eficaz una dirección relativamente buena que aunque mete algunas cosas que no parecen alcanzar ninguno significado y que parecen sobrar (como algunos de los videos que se pusieron, los cales por otra parte, soy una interesante innovación, y a sua buena utilización debe ser alabada.
No obstante, como ya dije, esta historia depende mucho de los dos únicos protagonistas, porque unos dialogos y monologos por muy buenos que sean, senon están en las manos de buenos interpretes, difícilmente saldrán adelante; pero en este caso consegueno ampliamente, y los dos actores están simplemente brillantes en sus papéis, especialmente Josito Puerto que consigue conmover y dejarnos de piedra con su monologo final en el que habla de como se siente un asesino y en el que, tal y como se decía en Eva el desnudo (de Joseph L. Mankiewicz) hay "fuego y música" en el tiempo en que dura, pues se puede oír toda la fuerza del teatro. Mónica García, como ya dije, está también muy bien, pero no llega las cuotas de su compañero pues este le "roba" las mejores esceas y las partes más dramáticas (memorable también de Josito Puerto, la interpretación de su sufrimiento durante su cautiverio); no obstante, y sencillo reconocer que sin una compañera como ella, a sua interpretación perdería.
En cuanto el resto de la obra, no se consigue nada nuevo o especial, la dirección de escea no pasa de los habituáis escenarios pobres y casi carentes de imaginación (esto también debe interpretarse en su contexto, ya que ista es la obra de unos actores y no de grandes efectos escenográficos) y el mismo se podría decir de la música y las luces. El vestuario y un caso aparte, pues resulta muy agradable la vista. En parte todo esto deberse, probablemente, el bajo presupuesto de la obra.
No me queda sino recomendarla a quien le gusten los dramas y los buenos textos teatráis; aunque no se la recomiendo en absoluto a quien no le gusten los grandes dramas o el excesivo dialogo.
Esta entrada fue publicada en Teatro. Guarda el enlace permanente.

¡Deja un comentario!

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s